DOUĂ ZILE CÂT UN VEAC… 28 IUNIE 1940 – 22 IUNIE 1941

Publicate Iunie 6, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , , , , ,

AFIS-DOUA-ZILE-CAT-UN-VEAC

*Institul Frații Golescu

pentru românii din străinătate

*Asociația Culturală

Pro Basarabia și Bucovina

*Asociația Europeană de Studii Geopolitice și Strategice

„Gheorghe I. Brătianu”

Vă invită la vernisajul expoziției documentare

DOUĂ ZILE CÂT UN VEAC… 28 IUNIE 1940 – 22 IUNIE 1941

Expoziția cuprinde reproduceri din Arhiva digitală  a  Asociației Culturale Pro Basarabia  și Bucovina,  arhiva presei internaționale și din colecția particulară  Dacian Dumitrescu.

 

VERNISAJ: JOI, 22 IUNIE 2017, ORA 18:00, la Clubul  Țăranului Român – București

Expoziția este deschisă în perioada  22 iunie – 6 iulie 2017

Două zile cât un veac…28 iunie 1940 și , apoi, 22 iunie 1941… În urma somației ultimative a U.R.S.S., Basarabia este evacuată. Iată descrierea acelor momente tragice, așa cum le-a perceput scriitorul  IORGU TUDOR : ” Străzile Chișinăului ofereau o priveliște tristă…Bărbați, femei și copii, cu geamantane, boccele, cu mici pachete în mâinile tremurătoare, în nebunie, se grăbeau undeva, fugeau: spre gară, spre șosea, spre necunoscut, fugeau mânați de năluciri. Chioșcurile și magazinele erau închise. Din ferestre ne priveau ochi halucinanți, figuri tragice ne întâmpinau în cale. Nu ne mai salutam. Sau dacă ne salutam, inconștient, mecanic, nu ne mai vorbeam. Era de prisos. Nu era nici timpul, nici locul. Străini și stranii erau călătorii din tramvaie. Mâine va fi altfel. Altă lume. Alți oameni. Se vor înstrăina și oamenii, și străzile…”. Coșmarul acesta întunecat s-a repetat și în Herța și în Bucovina.

Un an mai tirziu, armata română e pregătită să elibereze pământul țării : ” Basarabie frumoasă/ Bine te-ai gătit mireasă/ Că-ți aducem pețitor/ Mândrul nostru Tricolor…” . Iată ce cântau oștenii : ” Az-noapte la Prut/ Războiul a-nceput/ Românii trec dincolo iară/ Să ia înapoi, prin arme și scut/ Moșia pierdut-asta vara/ Mergem în câmpia Basarabilor/ Plină de grâne, plină de dor/ Și Bucovina cu mănăstiri și brazi/ Mergem la luptă dragi camarazi/ Azi Prutul unește pe frații români/ Și Nistru s-apropie iară/ Din tot ce avem, nimic nu vom da / Din Tisa la Nistru hotară…”

 

Vă invităm joi 22 iunie 2017 , ora 18:00 la CLUBUL ȚĂRANULUI pentru a participa la vernisajul expozitiei documentare ” Două zile cât un veac : 28 iunie 1940-22 iunie 1941 „. Expoziția poate fi vizitată zilnic în perioada 22 iunie – 6 iulie 2017.

Anunțuri

Invitație

Publicate Mai 3, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: ,

Prin legea nr. 299/2007, Parlamentul României a instituit Ziua Românilor de Pretutindeni, consființind astfel apartenența românilor din afara granițelor actuale la viața poporului român, ca parte integrantă a acestuia.

Prin legea nr. 101/2015 s-a stabilit ca această zi națională să fie sarbătorită în ultima duminică a lunii mai.

În acest spirit vă propunem Expoziția de fotografii „Românii din jurul României”, pentru a lua cunostință, prin intermediul imaginilor cu toate comunitățile de români din vecinătatea imediată a țării noastre.

Vă rugăm să ne onorați cu prezența dumneavoastră, luni 15 mai, ora 17.00 la sala de expoziții „Constantin Brâncuși” a Parlamentului României.

R.S.V.P. 0721/242-932

 

AFIS_EXPO_ROMANI_DIN_JURUL_ROMANIEI

ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎN PROGRAMA ȘCOLARĂ

Publicate Aprilie 25, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , , ,

Cu trei sau patru ani în urmă am participat la programul „Școala altfel”, vizitând o școală din sudul capitalei. Discuția viza românii din stânga Prutului , iar participanți erau elevii reuniți ai claselor a 9-a si a 10-a. Pentru început  i-am întrebat  ce este Basarabia. Nimeni nu știa si chicoteau încurcati. Într-un tîrziu , un băiat, unul singur a îndrăznit să ridice mâna si a spus : Basarabia este România. Luat prin surprindere l-am chestionat de unde știe acest lucru. Răspunsul sau a venit piezis si contondent ca o lama de cuțit : Așa scrie pe un perete lânga școala noastră. Cam la acest nivel se află cunoștințele noastre generale despre românii din lume. ( Realitatea este că informații despre Basarabia/R. Moldova apar mai des decât cele despre alte zone geografice cu minorități românești și ca atare mă asteptam ca elevii să știe mai mult despre spațiul transprutean.  Ce s-ar fi întâmplat dacă întrebarea de început se referea la gorali , la timocenii sud-dunăreni sau la volohii din Poroșcova, Ucraina…)

Românii care ne înconjoară sunt în mare parte autohtoni, rămășițe ale evenimentelor istorice , mai vechi sau mai noi. Aceștia aparțin filonului lingvistic si cultural românesc, purtători firești ai tradițiilor comune. Alte comunități de români, raspândiți practic în toată lumea sunt colectivități de emigrație si migrație economică. Despre ei știm încă și mai puțin.

Articolul 7 din Constitutia României stabilește obligația de sprijin și întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor.  Prevederi similare găsim și în legile fundamentale din Slovacia, Ungaria, Ucraina, Croația sau F.R.J. a Macedoniei, ca să menționez doar câteva țări. De asemenea  le întâlnim și in legislația interna din : Federația Rusă, Austria, Bulgaria, Italia.

Din punctul nostru de vedere , o ameliorare a „stării” noastre de necunoaștere a existenței românilor de pretutindeni – la ruși este folosit termenul de „compatrioți”, iar Germania respectă anual o „Zi a unității germane” –  se poate realiza atât sub aspect legislativ, cât si sub aspect educational-formativ.

1. Prevederile art. 7 din Constituție pot fi aprofundate prin completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.     „Intărirea legăturilor” cu românii de dincolo de granițe , la care face referire legiuitorul român , presupune , desigur, sprijin substanțial si necondiționat pentru colectivitățile din străinatate, dar în același timp implică un efort constant de informare – în esență un demers educațional – a cetătenilor din țara. De aici , necesitatea predării in școli a acestor aspecte. Acest lucru se poate realiza introducând un aliniat nou la art. 13 din Legea nr. 299/2007 , articol care stabilește atribuțiile Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Noul aliniat ar putea impune atribuția institutului de a elabora – in parteneriat cu celelalte organisme ministeriale, cu participarea specialiștilor și a ong-urilor de profil – a unui manual  și o programă școlara dedicate românilor din afara României. O atare prevedere s-ar îmbina , in mod fericit , cu celelate atribuții ale institutului : realizarea de studii, analize, cercetari ( art. 13, alin. 2, lit. d ), conceperea de proiecte si programe educationale ( alin.2, lit. h ),editarea unor lucrări de referință ( alin.2, lit. i ).

Apreciem că aceasta completare legislativă este compatibilă cu principiile dreptului internațional contemporan ( în primul rând cu Declarația Adunării Generale O.N.U din 18 dec. 1992 ) , dar si euroconformă ( Convenția – Cadru pentru protecția minorităților naționale  și/sau Raportul despre tratamentul preferențial al minorităților naționale de către statul înrudit – Comisia de la Veneția 19-20 oct. 2001 ).

2. Manualul ” Români de pretutindeni” ar trebui sa abordeze aspectele istorice ale locuirii acestor categorii de români in spațiile respective, unitatea lingvistică, culturală , dar si spirituală, prezentarea marilor personalități născute în mijlocul lor și contribuția pe care au avut-o la dezvoltarea poporului român    ( mentionez , de pildă, bucovineanul Simion Florea Marian , aromânul Apostol Mărgărit sau transnistreanul Nichita Smochină…). Nu mai puțin, trebuie evidentiată continuitatea si rezilienta identitară a comunităților românești din exteriorul țării, adeseori supuse deznaționalizării si politicilor de „metisare” culturală promovate oficial în unele dintre statele gazdă. Din aceasta perspectivă putem privi indeplinirea acestor deziderate ca obligație legitima a României, patria istorică, etnică sau, dacă preferați, in calitatea sa de „kin state” sau „etat parent”.

manual

Ce experiență avem în aceasta problematică ?

In anul 1903, Simion Mehedinți a conceput volumul ” Tările locuite de români” , cu urmatoarele capitole : „Românii din Macedonia”, „Țara dintre munți si cea din sesul Tisei”, „Țara dintre Prut si Nistru” si ” Bucovina”. Manualul avea ca motto : ” Pentru românii de pretutindeni” fiind aprobat ” pentru clasa a III-a primară urbană și divizia a III-a , anul I al „scoalelor rurale”. Pâna în anul 1911 cunoaste 6 editii. Republicarea din 1911 folosește titlul : ” România si țările locuite de români”.

In anul 1907 , profesoara Polixenia Rădulescu publica manualul ” Geografia României si a ținuturilor locuite de români”. Volumul este aprobat pentru clasa a III-a primară. Cea de-a 5-a ediție e publicată în 1915 ( ultima editie aflata in depozitul  Bibliotecii Academiei).

Trebuie amintit aici și ” manualul de geografie pentru uzul clasei a IV-a secundare” cu ” 2 hărti in câte 6 culori” , volum intitulat ” România si țările locuite de români”. Autori : Dr. G.M. Murgoci, „docent la Universitate” si I. Popa – Burca, „profesor secundar”. Manualul a fost aprobat de Ministerul Instrucțiunii și Cultelor prin ordinul nr. 252 din 20 mai 1909. ( Academia Română va premia lucrarea cu premiul ” Asociațiunii Craiovene pentru cărțile didactice”).

Suntem îndreptățiți să credem că toate aceste eforturi didactice au avut un rol semnificativ in pregătirea si realizarea in 1918 a statului roman unitar, contribuind la formarea unui sentiment solid al solidarității naționale.

In sfârsit , realizarea manualului ” Românii de pretutindeni” ar putea reprezenta o inițiativă necesară, nicidecum festivistă, pentru a sărbătorii , în spirit, Centenarul Unirii , de care astăzi ne mai desparte mai puțin decât un an de zile.

 

Mihai Nicolae

Expoziție de fotografii „Fântâna Albă”

Publicate Martie 25, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , , ,

Pe data de 1 aprilie 1941 peste 3000 de ţărani din Bucovina ocupată de sovietici , femei, copii, bărbaţi, tineri si bătrâni şi-au părăsit satele şi au plecat , cu icoane şi prapori, spre frontieră ca să treacă în Romania neocupată.
În poiana de la Varniţa, aproape de punctul numit Fântâna Alba au fost decimaţi de mitralierele armatei roşii. Morţii si răniţii – unii care mai mişcau – au fost traşi cu caii si aruncaţi în gropi comune.
Nici astăzi nu se cunoaşte exact numărul lor…

Miercuri 29 martie 2017 ora 14:00 va avea loc la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București vernisajul expoziției dedicată masacrului de la Fântâna Albă si Zilei de cinstire ( 1 aprilie ) a românilor victime ale totalitarismului statului sovietic.

FANATA_ALBA_EVENIMENT_Martie_2017

Adevăruri despre noi – ADN – Apostol Mărgărit

Publicate Februarie 23, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

„A-și perde cineva limba este a-și perde naționalitatea. Un popor care nu mai vorbește limba părinților sei, este un popor sălbatec,
în partea morală…”
Apostol Mărgărit 1839 -1903

apostol_margarit_afis

Un nou eveniment dedicat personalităților românității balcanice

INSTITUTUL FRAȚII GOLESCU
„pentru românii din străinătate”
în parteneriat cu
Clubul Țăranului Român,

Vă invită
Marți, 28 februarie 2017, la ora 18:00
LA EVOCAREA:

A D E V A R U R I DESPRE N O I
ADN V
A P O S T O L M A R G Ă R I T

Evenimentul va fi transmis Live pe romaniabreakingnews.ro

Invitați:
Prof. Univ. Dr. Adina Berciu-Draghicescu
Marian Voicu
Jurnalist
Dr. Emil Țîrcomnicu
Etnolog
Dr. Robert Stanciugel
Istoric

Adresă locație :
Sos. Kiseleff nr. 3 , intrarea prin Monetariei
Informatii la tel: 0721.242.932
Partener media : Romania Breaking News

Dragobetele sărută fetele

Publicate Februarie 11, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

ODINIOARĂ, DE DRAGOBETE, FETELE MARI STRÂNGEAU ZĂPADA – NUMITĂ ȘI ZĂPADA ZÂNELOR –  ȘI MAI APOI , TOT ANUL, FOLOSEAU  APĂ DE OMĂT PENTRU DESCÂNTECE DE DRAGOSTE…

NOI NU STRÂNGEM ZĂPADA, DAR VĂ INVITĂM LA SĂRBĂTOARE.

( VINERI 24 FEBRUARIE 2017, ORELE 17:00 – 20:00, LA CLUBUL ȚĂRANULUI )

DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE !

 

afis-dragobete-a3

Prezentare Nichita Smochină

Publicate Ianuarie 18, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , ,

 

       Nichita Smochină a fost, fără îndoială, cea mai importantă personalitate a românilor din Transnistria. În același timp , destinul său a fost marcat de tensiunea tragică a românilor rămași la est de Nistru. S-a născut pe data de 14 martie 1894 la Corjova, pe atunci gubernia Herson. Luptă în armata imperială, primind chiar înalta distinctie „Crucea Sfântului Gheorghe”. Este înnobilat de țarul Nicolae al II-lea. In mai 1917 participă la „Congresul popoarelor neruse din Caucaz”, susținind independența Georgiei. La Petrograd discută cu Lenin despre autodeterminarea popoarelor. In decembrie 1917 organizează împreună cu Gheorghe Mare , la Tiraspol „Congresul moldovenilor transnistreni”, pronunțându-se pentru unire natională. În 1918 îl găsim in Rada ucrainiana, opunându-se anexării Basarabiei de către Ucraina. De frica represaliilor se refugiază în țară, trecând peste apa înghețată a Nistrului. În ianuarie 1921 inițiază ” Comitetul de ajutorare a românilor de peste Nistru”. Între anii 1930-1934 , aflat la Paris pentru studii doctorale desfășoară o ampla campanie informativă în favoarea neamului său , dar și a celorlalte  popoare captive în U.R.S.S. E urmarit de agenții sovietici. Participă la activitatea „Comisiei minorităților” din cadrul Ligii Natiunilor. In 1933 pledează pentru admiterea comitetului refugiaților moldoveni din U.R.S.S. în ” Comisia internationala Nansen”. În paralel cu activitatea politică desfășoară o vastă activitate de cercetare istorică si antropologică. În țară , îi solicită regelui Carol al II-lea să nu cedeze Basarabia fără luptă. Ion Antonescu îl propune în „Biroul Păcii”. În 1942 devinde membru de onoare al Academiei Romane. După intrarea armatei roșii în țară este declarat dușman al sovietelor.
          Iată doar câteva argumente care ne-au determinat să-l prezentăm – după o îndelungată pauză  – publicului larg , ca o personalitate de exceptie a istoriei noastre contemporane.
          Va invităm, așadar, marți 31 ianuarie 2017, ora 18:00 la Clubul Țăranului pentru a urmări evocarea pe care i-o dedicăm.

oamenii_transnitriei_nichita-smochina-afis