ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎN PROGRAMA ȘCOLARĂ

Publicate Aprilie 25, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , , ,

Cu trei sau patru ani în urmă am participat la programul „Școala altfel”, vizitând o școală din sudul capitalei. Discuția viza românii din stânga Prutului , iar participanți erau elevii reuniți ai claselor a 9-a si a 10-a. Pentru început  i-am întrebat  ce este Basarabia. Nimeni nu știa si chicoteau încurcati. Într-un tîrziu , un băiat, unul singur a îndrăznit să ridice mâna si a spus : Basarabia este România. Luat prin surprindere l-am chestionat de unde știe acest lucru. Răspunsul sau a venit piezis si contondent ca o lama de cuțit : Așa scrie pe un perete lânga școala noastră. Cam la acest nivel se află cunoștințele noastre generale despre românii din lume. ( Realitatea este că informații despre Basarabia/R. Moldova apar mai des decât cele despre alte zone geografice cu minorități românești și ca atare mă asteptam ca elevii să știe mai mult despre spațiul transprutean.  Ce s-ar fi întâmplat dacă întrebarea de început se referea la gorali , la timocenii sud-dunăreni sau la volohii din Poroșcova, Ucraina…)

Românii care ne înconjoară sunt în mare parte autohtoni, rămășițe ale evenimentelor istorice , mai vechi sau mai noi. Aceștia aparțin filonului lingvistic si cultural românesc, purtători firești ai tradițiilor comune. Alte comunități de români, raspândiți practic în toată lumea sunt colectivități de emigrație si migrație economică. Despre ei știm încă și mai puțin.

Articolul 7 din Constitutia României stabilește obligația de sprijin și întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor.  Prevederi similare găsim și în legile fundamentale din Slovacia, Ungaria, Ucraina, Croația sau F.R.J. a Macedoniei, ca să menționez doar câteva țări. De asemenea  le întâlnim și in legislația interna din : Federația Rusă, Austria, Bulgaria, Italia.

Din punctul nostru de vedere , o ameliorare a „stării” noastre de necunoaștere a existenței românilor de pretutindeni – la ruși este folosit termenul de „compatrioți”, iar Germania respectă anual o „Zi a unității germane” –  se poate realiza atât sub aspect legislativ, cât si sub aspect educational-formativ.

1. Prevederile art. 7 din Constituție pot fi aprofundate prin completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.     „Intărirea legăturilor” cu românii de dincolo de granițe , la care face referire legiuitorul român , presupune , desigur, sprijin substanțial si necondiționat pentru colectivitățile din străinatate, dar în același timp implică un efort constant de informare – în esență un demers educațional – a cetătenilor din țara. De aici , necesitatea predării in școli a acestor aspecte. Acest lucru se poate realiza introducând un aliniat nou la art. 13 din Legea nr. 299/2007 , articol care stabilește atribuțiile Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Noul aliniat ar putea impune atribuția institutului de a elabora – in parteneriat cu celelalte organisme ministeriale, cu participarea specialiștilor și a ong-urilor de profil – a unui manual  și o programă școlara dedicate românilor din afara României. O atare prevedere s-ar îmbina , in mod fericit , cu celelate atribuții ale institutului : realizarea de studii, analize, cercetari ( art. 13, alin. 2, lit. d ), conceperea de proiecte si programe educationale ( alin.2, lit. h ),editarea unor lucrări de referință ( alin.2, lit. i ).

Apreciem că aceasta completare legislativă este compatibilă cu principiile dreptului internațional contemporan ( în primul rând cu Declarația Adunării Generale O.N.U din 18 dec. 1992 ) , dar si euroconformă ( Convenția – Cadru pentru protecția minorităților naționale  și/sau Raportul despre tratamentul preferențial al minorităților naționale de către statul înrudit – Comisia de la Veneția 19-20 oct. 2001 ).

2. Manualul ” Români de pretutindeni” ar trebui sa abordeze aspectele istorice ale locuirii acestor categorii de români in spațiile respective, unitatea lingvistică, culturală , dar si spirituală, prezentarea marilor personalități născute în mijlocul lor și contribuția pe care au avut-o la dezvoltarea poporului român    ( mentionez , de pildă, bucovineanul Simion Florea Marian , aromânul Apostol Mărgărit sau transnistreanul Nichita Smochină…). Nu mai puțin, trebuie evidentiată continuitatea si rezilienta identitară a comunităților românești din exteriorul țării, adeseori supuse deznaționalizării si politicilor de „metisare” culturală promovate oficial în unele dintre statele gazdă. Din aceasta perspectivă putem privi indeplinirea acestor deziderate ca obligație legitima a României, patria istorică, etnică sau, dacă preferați, in calitatea sa de „kin state” sau „etat parent”.

manual

Ce experiență avem în aceasta problematică ?

In anul 1903, Simion Mehedinți a conceput volumul ” Tările locuite de români” , cu urmatoarele capitole : „Românii din Macedonia”, „Țara dintre munți si cea din sesul Tisei”, „Țara dintre Prut si Nistru” si ” Bucovina”. Manualul avea ca motto : ” Pentru românii de pretutindeni” fiind aprobat ” pentru clasa a III-a primară urbană și divizia a III-a , anul I al „scoalelor rurale”. Pâna în anul 1911 cunoaste 6 editii. Republicarea din 1911 folosește titlul : ” România si țările locuite de români”.

In anul 1907 , profesoara Polixenia Rădulescu publica manualul ” Geografia României si a ținuturilor locuite de români”. Volumul este aprobat pentru clasa a III-a primară. Cea de-a 5-a ediție e publicată în 1915 ( ultima editie aflata in depozitul  Bibliotecii Academiei).

Trebuie amintit aici și ” manualul de geografie pentru uzul clasei a IV-a secundare” cu ” 2 hărti in câte 6 culori” , volum intitulat ” România si țările locuite de români”. Autori : Dr. G.M. Murgoci, „docent la Universitate” si I. Popa – Burca, „profesor secundar”. Manualul a fost aprobat de Ministerul Instrucțiunii și Cultelor prin ordinul nr. 252 din 20 mai 1909. ( Academia Română va premia lucrarea cu premiul ” Asociațiunii Craiovene pentru cărțile didactice”).

Suntem îndreptățiți să credem că toate aceste eforturi didactice au avut un rol semnificativ in pregătirea si realizarea in 1918 a statului roman unitar, contribuind la formarea unui sentiment solid al solidarității naționale.

In sfârsit , realizarea manualului ” Românii de pretutindeni” ar putea reprezenta o inițiativă necesară, nicidecum festivistă, pentru a sărbătorii , în spirit, Centenarul Unirii , de care astăzi ne mai desparte mai puțin decât un an de zile.

 

Mihai Nicolae

Anunțuri

Expoziție de fotografii „Fântâna Albă”

Publicate Martie 25, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , , ,

Pe data de 1 aprilie 1941 peste 3000 de ţărani din Bucovina ocupată de sovietici , femei, copii, bărbaţi, tineri si bătrâni şi-au părăsit satele şi au plecat , cu icoane şi prapori, spre frontieră ca să treacă în Romania neocupată.
În poiana de la Varniţa, aproape de punctul numit Fântâna Alba au fost decimaţi de mitralierele armatei roşii. Morţii si răniţii – unii care mai mişcau – au fost traşi cu caii si aruncaţi în gropi comune.
Nici astăzi nu se cunoaşte exact numărul lor…

Miercuri 29 martie 2017 ora 14:00 va avea loc la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București vernisajul expoziției dedicată masacrului de la Fântâna Albă si Zilei de cinstire ( 1 aprilie ) a românilor victime ale totalitarismului statului sovietic.

FANATA_ALBA_EVENIMENT_Martie_2017

Adevăruri despre noi – ADN – Apostol Mărgărit

Publicate Februarie 23, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

„A-și perde cineva limba este a-și perde naționalitatea. Un popor care nu mai vorbește limba părinților sei, este un popor sălbatec,
în partea morală…”
Apostol Mărgărit 1839 -1903

apostol_margarit_afis

Un nou eveniment dedicat personalităților românității balcanice

INSTITUTUL FRAȚII GOLESCU
„pentru românii din străinătate”
în parteneriat cu
Clubul Țăranului Român,

Vă invită
Marți, 28 februarie 2017, la ora 18:00
LA EVOCAREA:

A D E V A R U R I DESPRE N O I
ADN V
A P O S T O L M A R G Ă R I T

Evenimentul va fi transmis Live pe romaniabreakingnews.ro

Invitați:
Prof. Univ. Dr. Adina Berciu-Draghicescu
Marian Voicu
Jurnalist
Dr. Emil Țîrcomnicu
Etnolog
Dr. Robert Stanciugel
Istoric

Adresă locație :
Sos. Kiseleff nr. 3 , intrarea prin Monetariei
Informatii la tel: 0721.242.932
Partener media : Romania Breaking News

Dragobetele sărută fetele

Publicate Februarie 11, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

ODINIOARĂ, DE DRAGOBETE, FETELE MARI STRÂNGEAU ZĂPADA – NUMITĂ ȘI ZĂPADA ZÂNELOR –  ȘI MAI APOI , TOT ANUL, FOLOSEAU  APĂ DE OMĂT PENTRU DESCÂNTECE DE DRAGOSTE…

NOI NU STRÂNGEM ZĂPADA, DAR VĂ INVITĂM LA SĂRBĂTOARE.

( VINERI 24 FEBRUARIE 2017, ORELE 17:00 – 20:00, LA CLUBUL ȚĂRANULUI )

DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE !

 

afis-dragobete-a3

Prezentare Nichita Smochină

Publicate Ianuarie 18, 2017 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Tags: , ,

 

       Nichita Smochină a fost, fără îndoială, cea mai importantă personalitate a românilor din Transnistria. În același timp , destinul său a fost marcat de tensiunea tragică a românilor rămași la est de Nistru. S-a născut pe data de 14 martie 1894 la Corjova, pe atunci gubernia Herson. Luptă în armata imperială, primind chiar înalta distinctie „Crucea Sfântului Gheorghe”. Este înnobilat de țarul Nicolae al II-lea. In mai 1917 participă la „Congresul popoarelor neruse din Caucaz”, susținind independența Georgiei. La Petrograd discută cu Lenin despre autodeterminarea popoarelor. In decembrie 1917 organizează împreună cu Gheorghe Mare , la Tiraspol „Congresul moldovenilor transnistreni”, pronunțându-se pentru unire natională. În 1918 îl găsim in Rada ucrainiana, opunându-se anexării Basarabiei de către Ucraina. De frica represaliilor se refugiază în țară, trecând peste apa înghețată a Nistrului. În ianuarie 1921 inițiază ” Comitetul de ajutorare a românilor de peste Nistru”. Între anii 1930-1934 , aflat la Paris pentru studii doctorale desfășoară o ampla campanie informativă în favoarea neamului său , dar și a celorlalte  popoare captive în U.R.S.S. E urmarit de agenții sovietici. Participă la activitatea „Comisiei minorităților” din cadrul Ligii Natiunilor. In 1933 pledează pentru admiterea comitetului refugiaților moldoveni din U.R.S.S. în ” Comisia internationala Nansen”. În paralel cu activitatea politică desfășoară o vastă activitate de cercetare istorică si antropologică. În țară , îi solicită regelui Carol al II-lea să nu cedeze Basarabia fără luptă. Ion Antonescu îl propune în „Biroul Păcii”. În 1942 devinde membru de onoare al Academiei Romane. După intrarea armatei roșii în țară este declarat dușman al sovietelor.
          Iată doar câteva argumente care ne-au determinat să-l prezentăm – după o îndelungată pauză  – publicului larg , ca o personalitate de exceptie a istoriei noastre contemporane.
          Va invităm, așadar, marți 31 ianuarie 2017, ora 18:00 la Clubul Țăranului pentru a urmări evocarea pe care i-o dedicăm.

oamenii_transnitriei_nichita-smochina-afis

DREPT ISTORIC – REFERENDUM

Publicate Decembrie 9, 2016 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

DEZBATEREA PE CARE O PROPUNEM ABORDEAZA OPTIUNILE POLITICO-STRATEGICE IN RELATIA CU CHISINAUL. UN DREPT ISTORIC POATE FACE OBIECTUL UNUI REFERENDUM ? CUM, UNDE, CU CINE PUTEM ORGANIZA UN REFERENDUM ?
DEZBATEREA  ESTE ORGANIZATA IMPREUNA CU  FUNDATIA EUROPEANA TITULESCU, ASOCIATIA EUROPEANA DE STUDII GEOPOLITICE SI STRATEGICE „GHEORGHE O. BRATIANU” SI ASOCIATIA CULTURALA PRO BASARABIE SI BUCOVINA.

 

Fundația Europeană Titulescu

 

Asociaţia Europeană de Studii Geopolitice şi Strategice

Gheorghe I. Brătianu”

 

Institutul Fraţii Golescu pentru relaţii

cu românii din străinătate

 

și

 

Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina

 

vă invită

 

miercuri, 7 decembrie 2016, ora 16.00

la dezbaterea

 

Drept istoric versus referendum.

România și Republica Moldova: opțiuni politico-strategice

 

Prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE

General (r) dr. Constantin DEGERATU

General (r) dr. Alexandru GRUMAZ

Colonel (r) dr. Ion PETRESCU

Lect. univ. dr. Gabriel MICU

Dr. Constantin CORNEANU

 

Evenimentul va avea loc la Casa Titulescu, Șos. Kiseleff nr. 47, sector 1

 

Evenimentul va fi transmis

în direct pe www.romaniabreakingnews.ro

drept-istoric_vs_referendum

CONCERT DE ANIVERSARE A UNIRII BUCOVINEI

Publicate Noiembrie 22, 2016 de fratiigolescu
Categorii: Uncategorized

Congresul General al Bucovinei, întrunit joi 15/28 noiembrie 1918 în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi, hotărăşte ” în numele suveranităţii naţionale, Unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin şi Nistru cu Regatul României”. A doua zi, IANCU CAVALER DE FLONDOR, împreună cu o delegaţie de 15 bucovineni pleacă la Iaşi spre a depune în faţa suveranului şi a guvernului român decizia istorică adoptată de congresul general. IANCU FLONDOR se adresează atunci Regelui FERDINAND:

      „Această Țară ţi-o închinăm Măria ta, noi toţi, nu numai urmaşii vajnicilor luptători de pe vremuri, care n-au uitat niciodată din ce trup fac parte, ci şi reprezentanţii tuturor neamurilor, care cu vremea au venit să se aşeze sub blândă şi omenoasă oblăduire a domnilor români ai Moldovei…”

          Pentru a sărbători împreună cei 98 de ani de la UNIREA BUCOVINEI, vă invităm luni 28 noiembrie 2016, ora 18:00 la CLUBUL ŢĂRANULUI la un concert de vechi cântece bucovinene susţinut de inegalabila interpretă Lorena OLTEAN, alături de pianistul Ştefan LOVIN.